E-bikers voelen zich fitter

Uit een TNO-onderzoek blijkt dat automobilisten die met een beloning worden verleid om te gaan e-biken zich fitter voelen dan voordat ze gingen fietsen.

TNO, die een evaluatieonderzoek uitvoerde onder forensen die deelnamen aan ‘Fietsen Loont’ in Noord-Brabant, een project waarbij langdurig gebruik van de e-bike in het woon-werkverkeer werd beloond.

Als reden om de fiets soms niet te gebruiken noemde men onder andere:

  • ‘geen zin om bezweet aan te komen’,
  • ‘ik kan gemakkelijk/gratis parkeren’ en
  • ‘ik houd er niet van om nat te worden’.

Onderstaande redenen spelen nauwelijks een rol bij het niet gebruiken van de e-bike:

  • het hebben van een auto van de zaak,
  • het ontbreken van goede fietsroutes naar het werk,
  • het lichamelijk soms niet in staat zijn om te fietsen,
  • het niet handig vinden om te fietsen als de kinderen naar school/crèche gebracht moeten worden of
  • het imago van de e-bike

Behalve voor het woon werk-verkeer werd de e-bike door 33% ook gebruikt voor recreatie en door 45% voor boodschappen doen.

De gezondheid van de e-bikers is er duidelijk op vooruit gegaan. Het percentage elektrische fietsers dat voldeed aan de beweegnormen nam fors toe van 47% naar 93%. Men voelde zich fitter en gezonder dan voordat men ging fietsen naar het werk. TNO concludeert dat het belonen van het gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer gunstige resultaten oplevert voor de mobiliteit en gezondheid van forensen.

(Bron: raivereniging.nl)

Share