E-Bike van de zaak

Werkgevers / werknemers kunnen elke drie jaar gebruik maken van een fiscaal voordelige fietsregeling een zogenaamd fietsplan. Deze regeling is in het leven geroepen om het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer te stimuleren. Een electrische fiets leent zich hier perfect voor en dus is deze fietsregeling is ook toepasbaar op een e-bike.

E-Bike fietsregeling
Een werkgever mag onder de fietsregeling eenmaal in de drie jaar maximaal € 749,- van de aankoopwaarde van de fiets onbelast aan een werknemer schenken. Voordel voor de werkgever is dat dit de wat drukt en dat hiermee de medewerker een financieel voordeel heeft… win-win dus. Het fiscale voordeel bedraagt gemiddeld 42%, maar kan zelfs oplopen tot 52%, afhankelijk van het inkomstenbelastingtarief van de medewerker.

De fiscale voordelen van de fietsregeling zijn alleen van toepassing als je minimaal de helft van de dagen dat je woon-werkkilometers aflegt op de fiets naar je werk reist.

Van de e-bike fietsregeling kan op drie manieren gebruik gemaakt worden:

  1. vergoeden van een e-bike: de werknemer koopt de e-bike en blijft eigenaar. De werkgever verstrekt een vergoeding onder de fietsregeling;
  2. verstrekken van een e-bike: de werkgever koopt de e-bike en schenkt hem aan zijn medewerker. De werknemer wordt eigenaar van de e-bike;
  3. ter beschikking stellen van een e-bike: de werkgever koopt de e-bike, blijft eigenaar en geeft de e-bike in bruikleen aan zijn medewerker.

De wijze waarop je gebruik maakt van de fietsregeling heeft gevolgen voor de verrekening van de BTW en kan leiden tot een verrekening via het bruto loon of bijtelling voor privé-gebruik over het bedrag dat de e-bike eventueel meer kost dan de onbelaste € 749.

Daarnaast vallen onder de regeling ook met de fiets samenhangende zaken en een e-bike fietsverzekering. En tenslotte kan je in de meeste gevallen een reiskostenvergoeding vragen voor de zakelijke kilometers die je op de e-bike aflegt.

Meer informatie vindt je op www.belastingdienst.nl.

Share