Elk jaar 9100 e-bikers naar de EHBO

Van alle fietsslachtoffers die in de periode van juli 2011 tot en met juni 2012 op de Spoed Eisende Hulp belandden, reed 13% op een elektrische fiets. Van alle Nederlanders was toen 7% in het bezit van een elektrische fiets. De gemiddelde leeftijd van de e-fietsslachtoffers lag op 66 jaar en 70% was vrouw. Hoewel dit een stereotype beeld van een e-fietsslachtoffer lijkt te bevestigen, is hiermee nog niet gezegd dat de e-bike onveilig is.

e-bike-ongevalDie cijfers haalt het Fietsberaad uit een onderzoek van VeiligheidNL die bij gebrek aan beter – ongevalsstatistieken over de e-bike zijn er nog niet – slachtoffers van fietsongevallen die bij de SEH terecht kwamen enquêteerde.  Van de elektrische fietsers die behandeld werden bij een SEH was 72% (ongeveer 6.550) 60 jaar of ouder, ten opzichte van 18% bij gewone fietsers. Als fietsers wordt gevraagd hoe het ongeluk wat gebeurde, blijkt dat elektrische fietsers vaak hun evenwicht verliezen bij het op en af stappen in vergelijking met gewone fietsers. Van de elektrische fietsers geeft verder 17% aan dat het rijden op een elektrische fiets een rol heeft gespeeld in het ongeval.  Toch is op basis van dit onderzoek geen betrouwbare inschatting te maken van ongevalsrsico’s van de elektrische fiets, aldus VeiligheidNL Zo kan de groep die een elektrische fiets aanschaft afwijken van de andere fietsers. Dit zie je bijvoorbeeld bij de jongere elektrische fietsers, die de fiets veelal aanschaffen vanwege lichamelijke beperkingen. Het is daardoor niet duidelijk of een ongeval komt door de elektrische fiets of doordat de groep gebruikers van zichzelf al meer risico loopt. Ook is er op basis van dit onderzoek niets bekend over de afstand die de fietsslachtoffers afleggen, waardoor het risico per afgelegde kilometer niet is te becijferen.

Overigens komt het Fietsberaad binnenkort met meer cijfers over het gebruik van de e-bike. Uit eigen onderzoek blijkt onder meer dat e-bikers aanzienlijk meer kilometers maken dan gewone fietsers.

(Bron: verkeersnet.nl)

E-Bike rijvaardigheidstraining
De eerste ebikerijschool van Nederland maakt mensen ervan bewust dat fietsen op een e-bike anders is dan op een conventionele fiets. Neem daarom een e-bike rijles of e-bike cursus om deze nieuwe vaardigheden te leren zoals bijvoorbeeld:

  • op- en af stappen (uit bovenstaande onderzoek is gebleken verliezen e-bikers vaak hun evenwicht verliezen
  • omgaan met de snelheid en anticiperen op verkeerssituaties
  • het wegrijden als de ondersteuning te abrupt start. (Er zijn e-bikes die met hun abrupt inkomen van de aandrijving voor ongelukken zorgen. Zo blijkt wegrijden voor ouderen ook lastiger wanneer een e-bike over een bewegingssensor beschikt, omdat het dan eventjes duurt voor de ondersteuning start.
Share

De eerste E-Bike Rijschool van Nederland

eBikeRijschool.nl is de eerste e-bike rijschool van Nederland en verzorgd niet alleen e-bike rijlessen, e-bike cursussen en e-bike trainingen in heel Nederland, maar zij willen e-bikers ook voorzien van algemene e-bike informatie en via de website informeren over veiligheid en e-bike wetgeving.

De E-bike Rijschool is in 2013 opgericht. Met als belangrijkste doel: ‘het aanleren en bevorderen van veilig fietsgedrag voor alle doelgroepen die daar behoefte aan hebben’. De belangrijkste reden hiervoor: Het toenemend aantal ongevallen onder met name oudere e-bikers.

eBikerijschool.nl:

  • E-Bike rijvaardigheidslessen
  • Veiligheid gegarandeerd
  • In heel Nederland, dus ook bij u in de buurt
  • Gediplomeerde e-bike instructeurs
  • Voor jong én oud
  • Ook veel praktische tips over eventuele aankoop en onderhoud van uw e-bike
Share